...
Tel: 940 840 176 FB: Betonove-Zumpy24 Mail: info@betonove-zumpy24.sk

Aký druh výkopu pre betónovú nádrž?

Všeobecné informácie

Ako náhle si vyberiete betónovú nádrž a zakúpíte ho, nastane okamih, kedy vás zaujímá, ako bude prebiehať inštalácia a aké výkopové práce sa budú pre betonovú nádrž robiť? Príprava takového výkopu sa zdá byť ľahká, objednáte si bagr, urobíte dieru do zeme a za tri hodiny je výkop pripravený pre inštaláciu betónovej nádrže.

Na zabezpečenie bezproblémovej inštalácie by ste mali mať na pamäti niektoré dôležité informácie a požiadavky platných právnych predpisov. Uvedené tri kroky v skutočnosti nasledujú za sebou v tomto poradí, ale samotný postup a príprava výkopu je trochu zložitejšia. Nezabudnite, že dobre nainštalovaný betónový septik vám zaručí mnoho rokov pokojného používania. Ak dobre pripravíte miesto, kde bude betónový septik nainštalovaný, vyhnete sa okrem iného praskaniu stien nádrže, praskaniu alebo upchatiu odtokových potrubí alebo zaplavovaniu septiku dažďovou vodou.

vložení septiku hds pro výkop

Čo treba mať na pamäti pri príprave výkopu pre septik?

Pri príprave výkopu pre septik sa uistite, že sa v blízkosti nenachádza telefónne alebo optické vedenie alebo stromy, ktorých korene môžu poškodiť bočné steny betónovej nádrže a konáre môžu spadnúť na septik. Prístup k miestu, kde sa bude inštalovať betónová septiková nádrž, by mal byť pre vozidlo HDS voľný. V ideálnom prípade by mala byť príjazdová cesta široká aspoň tri metre a dlhá približne 10 metrov, pretože to je viac-menej dĺžka nákladného vozidla, ktoré preváža betónové septiky. Pre správnu funkciu HDS je nevyhnutné vyrovnanie, preto by mala byť príjazdová cesta relatívne zhutnená. Vzdialenosť od vášho domu by mala byť čo najmenšia. Ak je vzdialenosť väčšia ako minimálna vzdialenosť 5 metrov a nachádza sa v rozmedzí 15-20 metrov, mali by ste počítať s možnosťou zamrznutia tuhého odpadu. To môže spôsobiť upchatie potrubia. V takom prípade použite izoláciu, aby sa odpad v potrubí nezmenšil a neucpal. Na tento účel použite škvárový alebo keramzitový alebo perlitový zásyp. Miesto pre septik by malo byť ľahko prístupné na následné vyprázdnenie.

Ak je miesto výkopu už vytýčené, ďalším krokom je jeho vykopanie a príprava výkopu pre kanalizačné potrubie, aby sa dalo správne pripojiť k betónovému septiku. Požadovaný sklon je približne 2-3 %, t. j. približne 2-3 cm na každý meter potrubia.

Nádrže majú rôznu kapacitu a rozmery ich výkopov sa líšia. Stručne povedané, podľa normy by mala byť nádrž umiestnená vo výkope o 50 cm väčšom na každej strane, vrátane hornej časti. Dno výkopu by malo mať hrúbku 10 cm, čo uľahčí vyrovnanie nádrže. Šachta a ventilačný komín by mali vyčnievať aspoň 2-3 cm nad zem. Prívodné potrubie by malo byť umiestnené aspoň 70 cm pod zemou. Ak si želáte inštalovať septik na príjazdovej ceste alebo pod parkovacími miestami, mali by ste nás o tom vopred informovať a vybrať si spevnenú príjazdovú cestu, ktorá vydrží tlak a hmotnosť vozidla.

Odporúča sa pripraviť výkop ešte v ten istý deň, pokiaľ si nie ste istí počasím a nehrozí nebezpečenstvo záplav. V takom prípade môžete pripraviť výkop pre betónový septik deň pred príchodom nášho tímu. Príprava v ten istý deň však minimalizuje riziko zosuvov pôdy.

Keď je všetko pripravené a nádrž už leží na dne výkopu, môžete pristúpiť k jej zasypaniu. Na tento účel použite zeminu, ktorú predtým vykopal bagr, pričom ju nezabudnite postupne odstraňovať a odstrániť všetky kamene v zemi. Je to preto, aby nedošlo k poškodeniu septiku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.