...
Tel: 940 840 176 FB: Betonove-Zumpy24 Mail: info@betonove-zumpy24.sk

Naše produkty

O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť je výrobcom betónových nádrží na rôzne účely: Betónové žumpy, nádrže na dažďovú vodu, Montážné jamy, Betónové pivnice. Kupujete priamo od zdroja, takže máte vždy zaručenú najlepšiu cenu, včasnosť a odbornosť. Všetky nádrže sú vyrábané s maximálnou starostlivosťou a testované na tesnosť


Zaisťujeme dopravu HDS (žeriavom) a inštalácie po celej Slovenskej republike. Cena dopravy: 300 EUR kdekoľvek na území Slovenska.


Pri príprave na výkop by sa mali zväčšiť všetky jeho rozmery približne o 50 cm. S touto úlohou vám pomôže nasledujúca tabuľka. Predstavuje všetky veľkosti a kapacity nádrží, ktoré vyrábame.


Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ak ste firma a platci DPH, budete mať cenu konečnú s 0% DPH. Ak nakupujete ako fyzická osoba, k cene treba ešte pripočítať DPH.


betonovy sklep

Naše produkty

Betonové jímky

Betónové žumpy

od 4 m³ do 12 m³

VIĎ PONUKA
Nádrže na vodu

Nádrže na vodu

od 4 m³ do 12 m³

VIĎ PONUKA
Autokanál

Montážné jamy

VIĎ PONUKA
Betonový sklep

Betónové pivnice

VIĎ PONUKA
Kancelárske kontajnery

Kancelárske kontajnery

Viď ponuka
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.