...
Tel: 940 840 176 FB: Betonove-Zumpy24 Mail: info@betonove-zumpy24.sk

Montážné jamy

MONTÁŽNÉ JAMY

Prefabrikovaný kanál pre automobily je monolitická nádrž určená pre garáže a dielne automobilového priemyslu.


Kanál je navyše vybavený výstuhou, ktorá zvyšuje jeho odolnosť voči tlaku v dôsledku pohybu a hmotnosti vozidiel. Jeho vonkajšie steny sú pokryté impregnáciou, ktorá chráni pred pôsobením podzemných vôd.


V hornej časti kanála sú špeciálne vybrania na montáž osvetlenia kanála. Pri kúpe prefabrikátu, rovnako ako pri iných výrobkoch, ponúkame dopravu spoločne s inštaláciou na určenom mieste.


Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ak ste firma a platci DPH, budete mať cenu konečnú s 0% DPH. Ak nakupujete ako fyzická osoba, k cene treba ešte pripočítať DPH.

MONTÁŽNÉ JAMY
OBEJM [m³] DĹŽKA x ŠÍRKA x VÝŠKA [cm] CENA [Bez DPH]
Jedna veľkosť 400 x 120 x 170 1150 €
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.