...
Tel: 940 840 176 FB: Betonove-Zumpy24 Mail: info@betonove-zumpy24.sk

Jednokomirová alebo dvojkomorová nádrž?

Medzi rôznymi typmi septikov môžeme rozlíšiť

Ak máte pozemok, na ktorom má byť nádrž umiestnená, malé rozmery, bude najlepším riešením jednokomorová nádrž; ak je pozemok vetší, bude ideálny dvojkomorová nadrž; v tomto prípade je nutné inštalovať odparovač a systém čistenia odpadových vôd. Aké sú vlastnosti oboch typov nádrží? Pozrite sa na to v našom príspevku!

Jednokomorové žumpy

Ako už názov napovedá, ide o nádrže na odpadovú vodu, ktoré pozostávajú len z jednej komory. Ide o betónové septiky bez odtoku, ktoré sa musia pravidelne vyprázdňovať. Ich výhodou je relatívne nízka cena a skutočnosť, že sa dajú inštalovať aj v mokradiach. Nevýhodou sú však prevádzkové problémy – musia sa často vyprázdňovať a za každú návštevu septiku musíte bohužiaľ zaplatiť.

Dvojkomorové žumpy

Betónové nádrže pozostávajúce z dvoch komôr sú jedným z najobľúbenejších riešení na likvidáciu a zber odpadovej vody. Tu je betónový septik rozdelený na dve časti vertikálnou priehradkou s prepadom. Zvyčajne jedna časť tvorí 2/3 celkovej plochy septiku a druhá 1/3. Hrubý odpad sa zhromažďuje vo väčšej komore. Kvapalný odpad sa dostáva do druhej komory. Každá komora v dvojkomorovej nádrži má svoj vlastný ovládací zásobník, takže k nej môžete pristupovať nezávisle. Väčšiu komoru viackomorového septiku vyprázdňuje vodič septiku (ale oveľa menej často ako v prípade jednokomorových nádrží). Tekutý odpad z menšej komory sa môže vypúšťať do zeme drenážou alebo do odvodňovacej priekopy po spracovaní vhodnými bakteriálnymi kmeňmi. Baktérie sú tu veľmi dôležité – premieňajú tekuté odpadové vody na vodu, ktorú možno potom legálne vypúšťať zo septiku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.